Jon Brunberg

Nästan allt på en plats

Sedan hösten 2021 är jag anställd som kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation som är bild- och formkonstnärernas intresseorganisation med 3450 medlemmar. Innan dess var jag förtroendevald inom organisationen. Jag var ordförande i den lokala styrelsen för Stockholms län och  ledamot av riksstyrelsen 2017-2021. Här kan du ladda ner ett aktuellt cv.

Jag är utbildad till bildkonstnär. Jag har en magisterexamen i konst från Konstfack och har varit verksam som konstnär med egen firma sedan 1997. Jag har för det mesta arbetat i långa projekt som fungerar som ramverk för olika typer av konstverk: ofta i form av video, men även teckningar, installationer, performances och andra typer av verk. Jag har ställt ut i Sverige och en rad andra länder, framför allt på medelstora konsthallar men även på större institutioner och genom konstnärsdrivna initiativ. Sedan 2017 har jag satt konstnärskapet på paus men du kan se mina verk och utställningar på jonbrunberg.com.

En del av mina projekt kan kallas för samhällsnära: de kommer till uttryck även i andra rum än konstens, till exempel i politikens eller andra närliggande rum. The Polynational War Memorial, The Utopian World Championship eller Tolerera är exempel på sådana projekt. 

Jag driver ett förlag under namnet Jon Brunberg Förlag som ger ut böcker producerade av konstnärer som antingen är fristående konstverk i bokform (s.k. artist's books) eller ingår som en del av ett större konstverk.

Att skriva har alltid varit en viktig del av mitt konstnärliga arbete, både som en del av bildkonsten men också som litterära verk och sångtexter. Jag har även producerat texter för tidskrifter och radio, medverkat i rapporter, arbetat redaktionellt och skrivit politiska texter.  Jag har medverkat i OBS i Sveriges Radio P1, skrivit för tidskrifter som Konstnären, tsnoK, Journal for Northeast Issues, och publicerat bloggarna Mr Brown's kommentar och Makt som metafysik och mätbar enhet.

Jag gör redaktionellt arbete för publikationer utgivna av Jon Brunberg Förlag och varit medförfattare till en rad rapporter och remisser, i huvudsak producerade för Konstnärernas Riksorganisation. Ett exempel är rapporten Ateljéerna i Sverige från 2021. En del texter hittar du på jonbrunberg.com.

Jag har återkommande arbetat med undervisning sedan min examen: tidigare ofta relaterat till digitala tekniker, men även rent konstnärliga kurser framför allt för högskoleförberedande konstskolor men också på högskolenivå. Jag har hållit workshops och kurser på t.ex. Kungl. Konsthögskolan, KTH Arkitektur och en rad föreläsningar på olika institutioner som JMK och Mälardalens Högskola samt även varit handledare på Konstfack och i internationella workshops. 2015-2016 arbetade jag som volontär för Studiefrämjandets asylverksamhet. 2015-2021 arbetade jag på Falkenbergs Konstskola - distansutbildning där jag genomförde cirka 4-5 workshops per år. Åren 2021-2022 satt jag också i styrelsen för Falkenbergs konstskola.

Sedan 2007 utvecklar jag och säljer ett eget innehållshanteringssystem (CMS) för portfolio-hemsidor som jag kallar b*cms, och är framtaget särskilt till konstnärer och kulturproducenter som behöver en stilren och lättanvänd webbplats som kan uppdateras  utan krångel med koder eller layout för en överkomlig kostnad.  -> b*cms hemsida

Jag har haft en omfattande verksamhet  med att utveckla hemsidessystem och formge hemsidor åt institioner och andra aktörer inom konstlivet med Konstnärsnämnden och IASPIS som återkommande kunder, en verksamhet som jag skalade ned omkring 2013.